Průvodce hypotékou

Hypotéka

je účelový úvěr použitý na investici do nemovitosti.

Účely

 • koupě
 • výstavba
 • rekonstrukce
 • vypořádání dědictví
 • vypořádání po rozvodu
 • refinancování jiné hypotéky či úvěru, který byl prokazatelně použit na investici do nemovitosti
 • kombinace výše uvedených účelů

Výše úvěru

 • min. 200 tisíc korun, maximální částka není omezena

Lhůta splatnosti

 • 5 - 40 let (hypotéku lze ukončit i dřív než za 5 let)
 • hypotéka je splatná až do 70 let věku klienta

Ručení

 • zajištění formou zástavního práva ke kupované, nebo jiné nemovitosti. Popřípadě nemovitostí, která vznikne výstavbou.
 • nemovitost musí být na území České republiky (lze zastavit i více nemovitostí)
 • nemovitost nesmí být k datu čerpání zatížena zástavním právem s výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý Státním fondem rozvoje bydlení, nebo stavební spořitelnou

Způsob čerpání

 • jednorázově či postupně, a to v závislosti na konkrétním účelu
 • při návrhu na vklad zástavního práva k zastavené nemovitosti ve prospěch banky

Úroková sazba

 • je stanovena na základě aktuální úrokové sazby v době podpisu úvěrové smlouvy

Mimořádná splátka

Ve lhůtě 1 měsíce přede dnem výročí uzavření smlouvy a maximálně do výše 25 % celkové výše úvěru.

Poplatky

 • poplatek bance za schválení hypotečního úvěru
 • poplatek za vyhotovení odhadu
 • případný poplatek za změnu podmínek
 • pojištění nemovitosti

Způsob splácení

 • v měsíčních anuitních splátkách
 • degresivní (klesající), nebo progresivní (rostoucí) splátky

Pojištění

 • vždy musí být pojištěna zastavená nemovitost
 • částka pojistného plnění musí být vinkulována ve prospěch úvěrující banky

Doklady potřebné k vyřízení hypotečního úvěru

Co banka vyžaduje

 • doložení výše příjmů (potvrzením příjmu od zaměstnavatele, daňové přiznání, jiné příjmy-mateřská, důchody, příjmy z pronájmů a jiné)
 • hypotéku lze poskytnout i bez prokazování příjmů (pouze některé banky poskytuji tento typ hypoték)
 • ocenění zastavované nemovitosti (bankou doporučený znalec)
 • list vlastnictví (ne starší 3 měsíců)
 • snímek z katastrální mapy (ne starší 12 měsíců)

V případě koupě nemovitosti:

 • kupní smlouva, popřípadě smlouva o budoucí kupní smlouvě

V případě výstavby, rekonstrukce, oprav apod.

 • ohlášení stavebních úprav, stavební povolení s nabytím právní moci
 • rozpočet stavby
 • případně smlouvy s dodavateli (smlouvu o dílo)

Orientační ceny za vystavení potřebných dokumentů

 • ocenění nemovitosti: 2 – 5.000,- Kč
 • výpis z katastru nemovitostí: 100,- Kč
 • snímek katastrální mapy: 50,- Kč
 • vklad zástavní smlouvy: 1000,- Kč
 • ověření podpisu notářem: 30,- Kč
Kontakt: 737 044 044

cmss.pngcs.pngcsob.pngcsst.pngequa.pngexpobank.pnghypobanka.pngkb.pngmbank.pngmoneta.pngmp.pngoberbank.pngrb.pngrsts.pngsberbank.pngunicredit.pngwustenrot.png